Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV):

Európa investuje do vidieckych oblastí

Názov projektu:

Technologické vybavenie nových priestorov Pekárne Bzovík, s.r.o.

Hlavný cieľ:

Hlavným cieľom projektu je nákup a inštalácia nových pekárenských technológií a následné rozširovanie výroby, čo povedie k zvýšeniu efektívnosti výrobného procesu. Pekáreň Bzovík, s.r.o. je hlavný dodávateľ pekárenských výrobkov v okrese Krupina a preto je potrebné obohatiť a zveľadiť ho o nové a výkonnejšie stroje a zariadenia, ktoré by mohli čo najviac zlepšiť výkonnosť a kvalitu práce v pekárni.